Ахмет
Байтұрсынов
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасы

Туғанына 150 жыл